fbpx

Статии

Не претерувајте со витаминските апчиња


Некој витамини и минерали можат сериозно да му наштетат на твоето здравје ако тие се користат долго време, предупреди британската Агенција за контрола на лекови и храна-FSA. Во најновиот совет наменет за јавноста, Агенцијата предупредува дека производот хром пиколинат предизвикува рак а идентификувани се и други производи кои што при подолга употреба предизвикуваат здравствен ризик. […]

Омега 3 масни киселини при превенција на психички растројства


Омега 3 масни  киселини при превенција на психички растројства Многу пациенти кои развиле  психички  растројства  имале претходна историја на  промени во однесувањето, расположението, распознавањето и други  психички функции. Сеуште не е доволно познато колку адолесценти се јавуваат на третман во почетна фаза на развој на психозата поради што,  ваквите пациенти  се  несоодветно  третирани. Најголем број […]

Нијацинот во зголемувањето на нивото на ‘добриот’ HDL-холестерол


Тим на истражувачи ја откриле улогата на нијацинот (Витамин Б3) во хепарот и начинот на кој овој витамин помага во одржување на високо ниво на HDL-холестеролот во крвта и со тоa го намалува ризиокот од срцеви заболувања. Примената на нијацинот (Витаминот Б3) во третманот на хиперлипидемии е одамна утврден. Тој го намалува нивото на VLDL […]

Нови инхибитори на естроген-зависниот рак на дојка


Откриена е нова фамилија на агенси кои го инхибираат растот на естроген-зависниот рак на дојка кој има развиено резистенција кон досега познатата терапија. Ова откритие отвори ново поле на испитување и развој на нови лекови кои ќе делуваат на естроген-зависниот рак на дојка. Иако поголем број на фактори допринесуваат во развојот на ракот на дојка, […]

Интеракции помеѓу контрацептиви и антиепилептични лекови


При истовремено користење на антиепилептични лекови и орални контрацептиви можно е да дојде до намалување и/или губење на ефектот на двата лека, со што можноста за несакана бременост и добивање на епилептичен напад може да се зголемат. Постарата генерација на антиепилептични лекови како carbamazepine, phenytoin, phenobarbital, па и некои од новите како oxcarbazepin и topiramate […]

Позитивни ефекти на црното чоколадо врз кардиоваскуларниот систем


Позитивни ефекти на црното чоколадо врз кардиоваскуларниот систем Црното чоколадо претставува едно од најбогатите извори на флавоноиди. Досегашните студии покажале дека црното чоколадо влијае позитивно на кардиоваскуларниот систем. Во студијата објавена во Southern Medical Journal. 101(12):1203-1208, December 2008 бил испитуван ефектот на црното чоколадо врз  тромбоцитната активност,  појава на воспаление  и нивото  на липиди  кај […]

Алергиски реакции на конзерванси кои се применуваат во офталмолошките препарати


Алергиски реакции на конзерванси кои се применуваат во офталмолошките препарати Голем број од клиничките и експерименталните студии потврдуваат дека офталмолошките препарати кои се употребуваат во топикална офталмолошка терапија се асоцирани со предизвикување на ефекти на инфламација/хиперсензитивност, па дури и цитотоксичност во сите сегменти на окото. Главната причината за ваквите реакции се различните типови на конзерваси […]

Bupropion во комбинација со Naltrexone го подобрува губењето на телесната тежина кај гојазни пациен


Bupropion во комбинација со  Naltrexone го подобрува губењето на телесната тежина кај гојазни пациенти Најновите податоци од прелиминарната  студија на Pennington Biomedical Research Center, Louisiana State University, покажаа дека комбинацијата на бупропион (антидепресив) со  налтрексон (δ -опоиден антагонист) го подобрува губењето на телесната тежина во споредба со  монотерапија или плацебо кај гојазни пациенти. Оваа синергистичка  […]

Најчести лек-храна интеракции


Најчести  лек-храна интеракции Точниот механизам со кој храната влијае на фармакокинетскиот профил на голем број на лекови е непознат. Сепак, може да се каже дека ваквите интеракции постојат и може да бидат клинички значајни. Најголемиот број на извештаи за лек – храна, лек-пијалоци и лек-додатоци во исхрана интеракции се лично искуство на клиничките лекари. Пациентите […]

Секојдневното конзумирање на кафе асоциранo со намален ризик за прогресија на хепатитис Ц


Секојдневното конзумирање на кафе асоциранo со намален ризик за прогресија на хепатитис Ц Резултатите од голема проспективна студија, неодамнa објавена во октомриското 20 –то издание на Hepatology, покажуваат дека конзумрањето на  3 или повеќе филџани кафе на дeн е поврзано со намалување на ризикот за прогресија ја хроничен хепатитис Ц. “Оваа студија е прва и […]