Добредојдовте на нашата веб страна

"Најповолни цени во Македонија!"
- Аптеки Деметра

Caffetin Cold Plus
caffetin cold plus претставува комбиниран препарат којшто содржи повеќе актив...
Зодекс чај
Чајна мешавина за припремање на диететски препарат Зодекс чајот претс...
Sinomarin
sinomarin спреј 125 ml - хипертоничен раствор на морска вода во облик на спр...
Хербион - сируп од јаглика
Хербион сирупот од јаглика за искашлување содржи воден екстракт од кор...